Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z Nowym Planem Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii.
Zamieściliśmy w nim najważniejsze Konferencje Psychologiczne. Zapraszamy na ciekawe seminaria fakultatywne.
http://www.ipp.waw.pl/wydarzenia-ipp

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej serdecznie zaprasza na nowy cykl seminariów otwartych:
12 września  "Deficyty symbolizacji - manifestacje kliniczne, przyczyny, znaczenie dla przebiegu psychoterapii",   Małgorzata Tartas
10 października  "Po co śnimy - o funkcji marzeń sennych",  Hanna Lisowska
14 listopada  "Superego kiedyś i dzisiaj. Rozwój koncepcji",  Anna Mączyńska-Adamczyk
12 grudnia  "Praca z seniorami",  Anna Siemińska
23 stycznia  "Wpływ międzypokoleniowego przekazu na przebieg procesu terapii",  Ewa Sobczak

London - European Regional Couple and Family Psychoanalytic Conference 2015
Saturday 14 November 2015, 9.30am - 5.30pm
http://infolettre.aipcf.net/?wysija-page=1&controller=email&action=view&...

Freud sądził, że nawet jeśli literatura od zawsze wiedziała o tym wszystkim, co ma do powiedzenia psychoanaliza, ta ostatnia zdolna jest wyrazić te rewelacje w sposób bardziej bezpośredni i bezwzględny. http://www.dwutygodnik.com/artykul/6011-psychoaustria.html

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie wraz z Fundacją im. B. Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej zapraszają na kolejną, XII Konferencję poświęconą tematyce leczenia zaburzeń osobowości.

Tegoroczny temat: Dorośli – niedorośli. Wewnętrzne i systemowe uwarunkowania niedojrzałości.
Konferencja odbędzie się w dniu 5 września 2015 r.
www.konferencja-olzoin.pl

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza w dniach 12-13 września 2015 na VI konferencję
„Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości"
Głównymi prelegentami konferencji będą goście ze Stanów Zjednoczonych: prof. Otto Kernberg i prof. Frank Yeomans.
Uczestnicy konferencji otrzymują 15 punktów edukacyjnych.

Strony