Kontakt

Stowarzyszenie Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii

ul. Krucza 46/83, 00-509 Warszawa
tel./fax 022 628 35 89, tel. kom. 501 244 493
e-mail: ipp@ipp.warszawa.pl
www.ipp.warszawa.pl
 

NIP 526-17-27-100
Regon: 012090815

Konto: Bank Polski SA 34 10201156 0000 7102 0008 5688